Kalendarium 2018

Beställ 2018 års kalendarium här

Ladda ner 2018 års kalendarium här

Publikationer

Kinesiskan flyttar in - nytt skolspråk i Sverige

Ett tjugotal texter om kinesiska som skolspråk: historia, lägesrapporter och utmaningar för framtiden

Beställ exemplar

Lärare, elever och spanska som modernt språk

 

Styrkor och svagheter - möjligheter och hot

Beställ exemplar

English for young learners - Forum 2012

 

Proceedings from the Conference in Uppsala 19 June 2012

Beställ exemplar (inom Sverige)

Order copies (outside Sweden)

Språklärarens stora blå?

Antologin - språklärarens stora blå

En samling texter om Gemensam europeisk referensram för språk

Beställ exemplar

Språk världens grej!

Språk världens grej

En handfull texter om språkens gränslöshet - glädjen, nyttan, vikten...

Beställ exemplar

• språk • kultur • didaktik • internationalisering •

Hej!

Det är med stor glädje jag kan berätta att Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering nu har flyttat in som en del i Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Vi får därmed närmare till den satsning på forskning i moderna språk, flerspråkighet och nyanländas lärande som pågår vid institutionen. Det ger oss också en ny och starkare bas för vår fortbildningsverksamhet mot lärare i engelska, moderna språk och modersmål samt studiehandledare i modersmål. I samband med denna organisationsförändring gör vi en satsning där vi erbjuder ett flertal avgiftsfria arrangemang till språklärare och lärarstudenter. Först ut var seminariet Betyg och bedömning i engelska och moderna språk, (som blev snabbt fulltecknat) men vi fortsätter med fler. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så du håller dig uppdaterad! Skicka namn och undervisningsämne till fba@fba.uu.se.
Vänliga hälsningar
 
Una Cunningham
 
Studierektor för FBA och professor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet

Sök kurser våren 2019 före 15:e oktober!

Fortbildningsavdelningen erbjuder flera poänggivande kurser inom språk och inkludering. Samtliga kurser är antingen helt nätbaserad eller nätbaserad med ett fåtal träffar. Läs mer om kurserna genom att klicka på länkarna. Anmälan sker via Antagning.se före 15:e oktober.

På gång

Berliner Mauer - ein Rückblick und ein Blick nach vorn
ett seminarium om Berlins historia, Uppsala 2 oktober, kl 15-17

Läs mer om seminariet här


Språk bygger broar
studiehandledning på modersmål
Seminarium i Uppsala, 19 oktober 2018

Läs mer om seminariet här


Teaching English to Young Learners: current thinking and research
Seminarium i Uppsala, 15-16 november 2018

Läs mer om seminariet här


Fransklärardagar - Impressions / Expressions
Seminarium i Stockholm, 16-17 november 2018

Läs mer om seminariet här


Språk - ett verktyg för livet
- en kommunikativ, handlingsorienterad och situerad språkundervisning
Seminarium i Uppsala, 16-17 november 2018

Läs mer om seminariet här


Möjlighet till lärarutbyte med Österrike

Programmet vänder sig till lärare i tyska i grundskolan och gymnasiet.

Läs mer om programmet här


Rekommenderad läsning!

Språklärarutbildningen vid Uppsala universitet
Ur en grupp studenters samt en grupp verksamma språklärares perspektiv

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har, i samarbete med Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, undersökt tänkbara orsaker till det vikande intresset för språklärarutbildning. Resultaten presenteras i en rapport. Där ges även förslag på åtgärder för att öka utbildningens kvalitet och attraktivitet och därmed antalet studerande.

Läs rapporten här


Skräddarsydd fortbildning

Fortbildningsavdelningen erbjuder lärare, skolor och kommuner möjlighet till mer omfattande kompetensutvecklingsatsningar anpassade efter behov och förutsättningar.

Läs mer om möjligheterna till skräddarsydd fortbildning


Genvägar