Katalog 2016

Beställ 2016 års katalog här

Ladda ner 2016 års katalog här

Publikationer

Kinesiskan flyttar in - nytt skolspråk i Sverige

Ett tjugotal texter om kinesiska som skolspråk: historia, lägesrapporter och utmaningar för framtiden

Beställ exemplar

Fortbildning 2015

 

Kontakta oss om du önskar en katalog

Ladda ner katalog som pdf

Lärare, elever och spanska som modernt språk

 

Styrkor och svagheter - möjligheter och hot

Beställ exemplar

English for young learners - Forum 2012

 

Proceedings from the Conference in Uppsala 19 June 2012

Beställ exemplar (inom Sverige)

Order copies (outside Sweden)

Språklärarens stora blå?

Antologin - språklärarens stora blå

En samling texter om Gemensam europeisk referensram för språk

Beställ exemplar

Språk världens grej!

Språk världens grej

En handfull texter om språkens gränslöshet - glädjen, nyttan, vikten...

Beställ exemplar

• språk • kultur • didaktik • internationalisering •

Här och nu

Det är med stor glädje och entusiasm jag tar över stafettpinnen från Hans Nytell som Fortbildningsledare vid FBA. Under drygt 50 år har Fortbildningsavdelningen medverkat till att utveckla den svenska skolans internationalisering, språkundervisning och kunskaper om länders kultur, historia och samhällsliv. Fortbildning känns idag mer motiverad än någonsin. Vi ser att språklärarutbildningarna brottas med låga söksiffror och att det finns ett växande behov lärare samtidigt som det finns ett stort fortbildningsbehov för verksamma lärare. Fortbildningsavdelningen har ett nationellt ansvar att erbjuda fortbildning för skolpersonal och erbjuder därför också omfattande kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och pedagogisk litteratur.

Trots att detta är och kommer att förbli en viktig del i FBA:s verksamhet framgent, ser vi idag att den aktuella flyktingsituationen påverkar Europa i allmänhet och Sverige (bland flera länder) i synnerhet.  Fortbildningsavdelningen erbjuder därför särskilda kompetensutvecklingsinsatser för modersmålslärare i studiehandledning och om nyanlända elevers lärande. Behovet och efterfrågan av fortbildning inom detta och angränsade områden är mycket stort och spritt över hela landet.

Även om utmaningarna för den svenska skolan är stora får vi aldrig glömma bort de nyanlända eleverna, som många gånger är ensamkommande med traumatiska erfarenheter i bagaget. Vi har mycket att lära oss av dem, men det är de och deras lärande/lärmiljö som måste vara i centrum. Internationalisering är inte längre bara något som sker när vi beger oss ut i världen.
Internationaliseringen sker på hemmaplan och rör oss alla - här och nu!

Sven Jungerhem
Fortbildningsledare

På gång

Engelska på yrkesförberedande program

Seminarium i Uppsala, 24 oktober 2016
Sista dag för anmälan är 20 oktober

Mer information och anmälan


Making a Difference – achieving positive outcomes for young people in our changing world

Internationell kurs om strategier för att motverka skolavhopp och främja studieframgång.
Liverpool, UK, 7-11 november 2016.

Läs mer om kursen


Språk - ett verktyg för livet
Seminarium i Uppsala, 17-18 november 2016

Läs mer om seminariet


Dérives, des rives
Fransklärardagar i Uppsala, 18-19 november 2016

Läs mer om seminariet


Europarådets Pestalozziprogram

Inom Pestalozziprogrammet ges möjlighet att utan kostnad delta i fortbildningsaktiviteter anordnade av Europarådet centralt eller i något av rådets 47 medlemsländer.

Här kan du se utbudet av kurser och seminarier, 2016

Läs mer om Pestalozziprogrammet


Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne
Jornadas didácticas de español, 3-4 februari 2017

Läs mer om seminariet


Ubildningspaket för skolor och kommuner

Fortbildningsavdelningen erbjuder skolor och kommuner möjlighet till mer omfattande kompetensutvecklingsatsningar utifrån deras respektive intenationaliseringsplaner.

Läs mer om våra olika utbildningpaket