Kalendarium 2018

Beställ 2018 års kalendarium här

Ladda ner 2018 års kalendarium här

Publikationer

Kinesiskan flyttar in - nytt skolspråk i Sverige

Ett tjugotal texter om kinesiska som skolspråk: historia, lägesrapporter och utmaningar för framtiden

Beställ exemplar

Lärare, elever och spanska som modernt språk

 

Styrkor och svagheter - möjligheter och hot

Beställ exemplar

English for young learners - Forum 2012

 

Proceedings from the Conference in Uppsala 19 June 2012

Beställ exemplar (inom Sverige)

Order copies (outside Sweden)

Språklärarens stora blå?

Antologin - språklärarens stora blå

En samling texter om Gemensam europeisk referensram för språk

Beställ exemplar

Språk världens grej!

Språk världens grej

En handfull texter om språkens gränslöshet - glädjen, nyttan, vikten...

Beställ exemplar

• språk • kultur • didaktik • internationalisering •

Vässa din kompetens

Genom oss får du som arbetar i skolan tillgång till ett heltäckande utbud - kurser och seminarier i Sverige och utomlands samt utvecklingssatsningar som kan beställas för att passa skolans eller kommunens behov.

Välkommen att kontakta oss!

På gång

Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne

Jornadas Didácticas de Español
Seminarium i Stockholm, 2–3 februari 2018

Läs mer om seminariet här


Interactive storytelling & other creative methods
– utveckling av engelskundervisningen för yngre åldrar

Seminarium i Uppsala, 23 mars 2018

Läs mer om seminariet här


Möjlighet till lärarutbyte med Österrike

Programmet vänder sig till lärare i tyska i grundskolan och gymnasiet.

Läs mer om programmet här


Rekommenderad läsning!

Språklärarutbildningen vid Uppsala universitet
Ur en grupp studenters samt en grupp verksamma språklärares perspektiv

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har, i samarbete med Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, undersökt tänkbara orsaker till det vikande intresset för språklärarutbildning. Resultaten presenteras i en rapport. Där ges även förslag på åtgärder för att öka utbildningens kvalitet och attraktivitet och därmed antalet studerande.

Läs rapporten här


Skräddarsydd fortbildning

Fortbildningsavdelningen erbjuder lärare, skolor och kommuner möjlighet till mer omfattande kompetensutvecklingsatsningar anpassade efter behov och förutsättningar.

Läs mer om möjligheterna till skräddarsydd fortbildning