• språk • kultur • didaktik • internationalisering •

Hej!

Det är med stor glädje jag kan berätta att Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering nu har flyttat in som en del i Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Vi får därmed närmare till den satsning på forskning i moderna språk, flerspråkighet och nyanländas lärande som pågår vid institutionen. Det ger oss också en ny och starkare bas för vår fortbildningsverksamhet mot lärare i engelska, moderna språk och modersmål samt studiehandledare i modersmål. I samband med denna organisationsförändring gör vi en satsning där vi erbjuder ett flertal avgiftsfria arrangemang till språklärare och lärarstudenter. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken nedan!
 
Vänliga hälsningar
Una Cunningham
Studierektor för FBA och professor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att klicka här!

Sen anmälan till kurser våren 2019 öppnar 14:e december!

Fortbildningsavdelningen erbjuder flera poänggivande kurser inom språk och inkludering. Samtliga kurser är antingen helt nätbaserad eller nätbaserad med ett fåtal träffar. Läs mer om kurserna genom att klicka på länkarna. Sen amälan till kurserna öppnar 14:e december.

På gång

Teaching English to Young Learners: current thinking and research
Seminarium i Uppsala, 15-16 november 2018

Läs mer om seminariet här


Fransklärardagar - Impressions / Expressions
Seminarium i Stockholm, 16-17 november 2018

Läs mer om seminariet här


Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne
Jornadas didácticas de español
Spansklärardagar i Uppsala, 1-2 februari 2019

Läs mer om evenemanget här


Rekommenderad läsning!

Språklärarutbildningen vid Uppsala universitet
Ur en grupp studenters samt en grupp verksamma språklärares perspektiv

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har, i samarbete med Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, undersökt tänkbara orsaker till det vikande intresset för språklärarutbildning. Resultaten presenteras i en rapport. Där ges även förslag på åtgärder för att öka utbildningens kvalitet och attraktivitet och därmed antalet studerande.

Läs rapporten här


Skräddarsydd fortbildning

Fortbildningsavdelningen erbjuder lärare, skolor och kommuner möjlighet till mer omfattande kompetensutvecklingsatsningar anpassade efter behov och förutsättningar.

Läs mer om möjligheterna till skräddarsydd fortbildning