Employees

Kansli

Hans Nytell, utbildningschef, FD
direkttel 018-471 79 67, mobil 070-167 90 99
e-post hans.nytell@fba.uu.se

Åsa Hammarborg Söder (vikariat för Karin Berg), administration
direkttel 018-471 78 13, e-post asa.hammarborgsoder@fba.uu.se

Annika Nittmar, interna processer, extern kommunikation, kontaktperson i Sverige för Europarådets Pestalozziprogram
direkttel 018-471 79 69, mobil 070-425 04 34
e-post annika.nittmar@fba.uu.se

Utbildare som står till skolornas förfogande för fortbildningsinsatser

Maria Allström, allmän språkdidaktik, särskilt engelska
direkttel 018-471 79 64, mobil 070-167 91 80
e-post maria.allstrom@fba.uu.se

Marita Gareis, allmän språkdidaktik, särskilt tyska och modersmål, Europeisk språkportfolio
direkttel 018-471 79 63, mobil 070-167 90 12
e-post marita.gareis@fba.uu.se

Juan Manuel Higuera, allmän språkdidaktik, särskilt spanska, Europeisk språkportfolio, IKT i språkundervisningen
direkttel 018-471 79 71, mobil 070-626 44 35 
e-post juanma.higuera@fba.uu.se

Hanna Sahlberg, projektledare med inriktning mot kinesiska
direkttel 018-471 79 73
e-post hanna.sahlberg@fba.uu.se

Véronique Simon, FD
allmän språkdidaktik, särskilt franska
direkttel 018-471 79 72, mobil 070-167 91 91
e-post veronique.simon@fba.uu.se