Medarbetare

Kansli

Caroline Liberg, FD, tf Fortbildningsledare
direkttel 018-471 79 67
e-post caroline.liberg@fba.uu.se

Åsa Hammarborg Söder, Administratör
direkttel 018-471 78 13, e-post asa.hammarborgsoder@fba.uu.se

Annika Nittmar, Koordinator
kontaktperson i Sverige för Europarådets Pestalozziprogram
direkttel 018-471 79 69, mobil 070-425 04 34
e-post annika.nittmar@fba.uu.se
  

Utbildare som står till skolornas förfogande för fortbildningsinsatser

Maria Allström, Universitetsadjunkt
allmän språkdidaktik, särskilt engelska
direkttel 018-471 79 64, mobil 070-167 91 80
e-post maria.allstrom@fba.uu.se

Marita Gareis, Universitetsadjunkt
allmän språkdidaktik, särskilt tyska och modersmål, Europeisk språkportfolio
direkttel 018-471 79 63, mobil 070-167 90 12
e-post marita.gareis@fba.uu.se

Juan Manuel Higuera, Universitetsadjunkt
allmän språkdidaktik, särskilt spanska, Europeisk språkportfolio, IKT i språkundervisningen
direkttel 018-471 79 71, mobil 070-626 44 35 
e-post juanma.higuera@fba.uu.se

Olle Linge, Universitetsadjunkt
allmän språkdidaktik särskilt kinesiska
direkttel 018- 471 79 73
e-post olle.linge@fba.uu.se

Nicolas Manuguerra, Universitetsadjunkt (vikariat)
allmän språkdidaktik särskilt franska
direkttel 018-471 79 72
e-post nicolas.manuguerra@fba.uu.se

Hans Nytell, FD
mobil 070-167 90 99
e-post hans.nytell@fba.uu.se

Simeon Oxley, Universitetsadjunkt
allmän språkdidaktik särskilt modersmål och studiehandledning
e-post simeon.oxley@fba.uu.se

Véronique Simon, FD Tjänstledig
allmän språkdidaktik, särskilt franska