Kompetens • Kontaktnät • Kontinuitet


Vi arbetar för att internationalisering ska bli en konkret verklighet i skolan.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet, är ett kunskaps- och resurscentrum för skolan, främst med inriktning mot internationalisering, kultur och språkdidaktik. Sedan 1964 har vi ett rikstäckande uppdrag från riksdagen att fortbilda skolpersonal med fokus på internationalisering. Vi anordnar därför kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands samt tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner. Fortbildningsavdelningen ger även ett antal poänggivande högskolekurser. Vår strävan är att erbjuda fortbildning av hög kvalitet där forskning kopplas samman med beprövad erfarenhet från vardagen i skolan. Vår största målgrupp är språklärare – engelska, franska, spanska, tyska, modersmål och svenska som andraspråk.

Fortbildningsavdelningen är en enhet inom Uppsala universitet och lyder därmed under högskolelagen och delar universitetets verksamhetsmål om forskning, utbildning och samverkan med samhället. Inom avdelningen finns flera disputerade forskare som tillhör forskningsmiljöer såväl inom Uppsala universitet som med andra lärosäten. Tack vare ett stort internationellt nätverk är vi uppdaterade om aktuella händelser och samhällsutvecklingen i målspråkländerna.

Från och med januari 2010 finns Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering i Blåsenhus - ett pedagogiskt centrum i Uppsala.

Läs gärna i våra kursutvärderingar vad våra deltagare tycker om olika aktiviteter.