Öppna dörrar - 50 år av internationell fortbildning

Fortbildningsavdelningen firade år 2014  50-årsjubileum.
Detta uppmärksammades bland annat med antologin Öppna dörrar – femtio år av internationell fortbildning.
Den innehåller dels en övergripande historik, dels  ett 20-tal olika texter, som förmedlar fördjupande och mer personliga perspektiv på avdelningens verksamhet.

Beställ ett exemplar
(kostnadsfritt)
 

Kursvärderingar

Vi är angelägna om att fånga upp våra deltagares synpunkter på våra konferenser, kurser och seminarier. Det hjälper oss att svara upp mot behov och åstadkomma förbättringar. Det hjälper dig att få en inblick i tidigare deltagares erfarenheter.

Nedan finner du sammanställningar av kursvärderingar, röster om våra evenemang och referenser.