Öppna dörrar - 50 år av internationell fortbildning

Fortbildningsavdelningen firade år 2014  50-årsjubileum.
Detta uppmärksammades bland annat med antologin Öppna dörrar – femtio år av internationell fortbildning.
Den innehåller dels en övergripande historik, dels  ett 20-tal olika texter, som förmedlar fördjupande och mer personliga perspektiv på avdelningens verksamhet.

Beställ ett exemplar
(kostnadsfritt)