Öppna dörrar - 50 år av internationell fortbildning

Fortbildningsavdelningen firade år 2014  50-årsjubileum.
Detta uppmärksammades bland annat med antologin Öppna dörrar – femtio år av internationell fortbildning.
Den innehåller dels en övergripande historik, dels  ett 20-tal olika texter, som förmedlar fördjupande och mer personliga perspektiv på avdelningens verksamhet.

Beställ ett exemplar
(kostnadsfritt)
 

Uppdraget

Enligt riksdagens beslut för Uppsala universitets verksamhet framgår bland annat

Särskilt åtagande

Universitetet skall fortsätta att anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Härutöver skall universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

I universitetets verksamhetsplan överförs detta särskilda åtagande till Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering.

Fortbildningsavdelningens verksamhet formas i enlighet dels med detta åtagande dels utifrån Fortbildningsavdelningens ställning som en del av Uppsala universitet, vilket medför att vi även lyder under högskolelagen och delar universitets verksamhetsmål om forskning, utbildning och samverkan med samhället.