Uppdraget

Enligt riksdagens beslut för Uppsala universitets verksamhet framgår bland annat

Särskilt åtagande

Universitetet skall fortsätta att anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Härutöver skall universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

I universitetets verksamhetsplan överförs detta särskilda åtagande till Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering.

Fortbildningsavdelningens verksamhet formas i enlighet dels med detta åtagande dels utifrån Fortbildningsavdelningens ställning som en del av Uppsala universitet, vilket medför att vi även lyder under högskolelagen och delar universitets verksamhetsmål om forskning, utbildning och samverkan med samhället.