Vår verksamhet

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder ett rikt och varierat utbud av seminarier, kurser och konferenser i Sverige och utomlands med fokus på språk, didaktik, kultur och inkludering. Vi anordnar även skräddarsydda utbildningar enligt önskemål från skolor eller kommuner. Fortbildningsavdelningen är ansvarig för Europeisk Portfolio 16+ och Sveriges deltagande i Europarådets Pestalozziprogram. Vi har sedan 2010 utbildnings- och examinationsbehörighet för de franska språktesterna DELF och DALF.

Kontakta oss gärna för frågor om internationalisering, inkludering, språkdidaktik och kulturkunskap!