Integration och inkludering

Sverige är ett mångkulturellt land och antalet nyanlända elever i det svenska utbildningssystemet ökar. Idag är runt 20% av eleverna födda utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands. Denna utveckling medför nya utmaningar och förändrade förutsättningar för alla som arbetar i skolan.

För att stärka nyanlända elevers möjlighet att nå skolans mål behöver kommuner och skolor bygga upp beredskap och kunskap för mottagandet av denna elevgrupp. Därutöver behöver lärarna fortbildning för att vidareutveckla och anpassa sina arbetssätt. Detta aktualiserar Fortbildningsavdelningens uppdrag om kompetensutveckling för skolpersonal.

Fortbildningsavdelningen är delaktig i flera forsknings- och utvecklingsarbeten relaterade till mottagande och undervisning av nyanlända elever. Avdelningen erbjuder också skolor och kommuner kurser, seminarier och skräddarsydd fortbildning kring hur denna nya situation kan hanteras. Fortbildningsinsatserna vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Aktiviteter och artiklar

Poänggivande kurs; fast utbud men kan även ges som skräddarsydd fortbildning

 

Att undervisa modersmål - i klassrummet och på distans  7,5 hp

Läs mer om kursen/uppdragsutbildningen


Fortbildningsmoduler - kombinera efter behov och förutsättningar
Den mångkulturella skolan

Läs mer om modulerna


Artikel
Författare: Josef Huber och Pascale Mompoint-Gaillard, Europarådet
Education for democracy - education for the future

Läs artikeln


Erasmus+projekt, strategiskt partnerskap
Education for Equity - Social, Linguistic and Cultural Inclusion

Läs mer om projektet
Besök projektets webbplats


Artikel
Författare: Anna Ekström, Skolverket
Nyanlända elever i skolan - utmaningar och möjligheter

Läs artikeln


Skräddarsydd fortbildning

Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång  7,5 hp

Läs mer om fortbildningen


Seminarium i Uppsala, 17 februari 2017
Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Läs mer om seminariet


Skräddarsydd fortbildning
Studiehandledning i skolan  7,5 hp

Läs mer om fortbildningen


Artikel
Författare: Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet
Uppsala universitet samordnar och tar initiativ inom området nyanlända och integration

Läs artikeln


Studiehandleda på modersmål,  7,5 hp
Ht 2018, distans, 12,5%

Anmälningsperiod: 1 april - 21 juni 2018

Läs mer om utbildningen här

Utbildningen är en del av Skolverkets insatser för modersmålslärare som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i syfte att förbättra utbildningens kvalitet för dessa elever. Läs mer om Skolverkets insats Studiehandledning på modersmål här


Undervisa i modersmål, 7,5 hp
Ht 2018, distans, 12,5%

Anmälningsperiod: 1 april - 21 juni 2018

Läs mer om kursen här

Utbildningen är en del av Skolverkets insatser för modersmålslärare som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i syfte att förbättra utbildningens kvalitet för dessa elever. Läs mer om Skolverkets insats Modersmålsundervisning här