Fortbildning för lärare

Fortbildningsavdelningen vid Uppsala universitet anordnar olika former av fortbildning för lärare i kinesiska. Det rör sig om distanskurser, seminariedagar och andra aktiviteter. Vi erbjuder också fortbildning för modersmålslärare samt lärare i andra moderna språk och engelska.

Nedan visas vad som är på gång och som kan vara av intresse för lärare i kinesiska. En del av det material som finns här på sidan har tagits fram just för fortbildning eller tillkommit som ett resultat av diskussioner vid sådana seminarier. Om du har förslag på fortbildningsaktiviteter får du gärna höra av dig!

Att undervisa i kinesiska - teori och praktik  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, distans, 25%

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, hösten 2017

Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium i Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium i Uppsala, 16-17 november 2018