Kurser, konferenser & seminarier

Hur blir internationalisering en konkret verklighet i skolan? Vi har långvarig erfarenhet, kompetens och ett stort kontaktnät för en effektiv fortbildning – med fokus på språk, kultur, didaktik och inkludering. Genom kurser, konferenser och seminarier, både utomlands och i Sverige, ger vi lärare, rektorer, skolledare verktyg att gå från tanke till handling.