Anmälan

 

Poänggivande kurser – anmälan
Information om anmälan till Fortbildningsavdelningens poänggivande kurser

Sista ansökningsdag för ansökan till poänggivande kurser är:

  • Höstterminens kurser 15 april
  • Vårterminens kurser 15 oktober

Efter dessa datum kan det ibland finnas plats kvar. Information om sen anmälan ges i webbannonsen för respektive kurs.

Icke poänggivande kurser och seminarier – anmälan
Anmälan till Fortbildningsavdelningens icke poänggivande kurser liksom till seminarier och konferenser sker elektroniskt genom anmälningsfunktionen vid respektive aktivitets webbannons. Sista dag för anmälan anges i också i annonsen.

Ekonomiskt bidrag för kurser anordnade av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering kan bland annat sökas från Universitets- och högskolerådet, SFUB och Språklärarnas riksförbund. Den Globala Skolan har även en Stipendie- och bidragskatalog som kan beställas via Sida. 

Europarådets Pestalozziprogram
Ansökan till workshops och seminarier inom Europarådets Pestalozziprogram görs på Europarådets ansökningsblankett . Blanketten skickas till Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering där den behandlas innan den vidarebefordras till arrangerande land. Ansökan skrivs på den sökta kursens arbetsspråk. Observera att ansökan skall vara Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering tillhanda senast tre veckor före det ansökningsdatum som anges på Europarådets webbplats.

Anmälan till workshops och seminarier anordnade inom ramen för Europarådets Pestalozziprogram insänds till:

Uppsala universitet
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Box 2136
750 02 Uppsala

Telefon (vxl): 018-471 00 00
E-post: fba@fba.uu.se