Engelska för lärare, åk 4-6, 30 hp, (1-30)

Ingår i Lärarlyftet II

Ht 2017 – Vt 2018, 50 %

Många av dagens 10–12-åringar hör, läser och kommunicerar dagligen på engelska. Även om kunskaperna varierar så kan man ofta räkna med att barn i åk 4-6 redan har passerat den första nybörjarnivån, och många är redo för nya utmaningar. Det ställs därför krav på lärare som undervisar dessa åldrar att kunna skapa en inspirerande, kreativ och varierad engelskundervisning som möjliggör progression för alla elever.

Kursplanerna i Lgr11, preciserar ett centralt innehåll, kunskapskrav och betygssteg för åk 6, vilket förutsätter att lärarna har kunskap och förmåga att inte bara undervisa, utan även bedöma och betygsätta eleverna i åk 6. Denna kurs, som är behörighetsgivande, syftar till att ge lärare i grundskolans åk 4–6 en ämnesdidaktisk grund för att kunna undervisa och bedöma ämnet engelska enligt Lgr11.

I kursen varvas ämnesteori och språkdidaktik med en mängd praktiska övningar. Målsättningen är att utveckla varierande kommunikativa arbetssätt. Kursdeltagarna fördjupar samtidigt sina egna färdigheter i engelskt tal och skrift, för att bli säkrare i rollen som engelsklärare.

Exempel på områden som behandlas under kursen

  • utveckling av de språkliga färdigheterna förstå, tala, interagera, läsa och skriva
  • språkteori och språkdidaktik
  • bedömning och betygsättning
  • engelska för yngre åldrar i ett internationellt och mångkulturellt perspektiv
  • Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och Europeisk språkportfolio (ESP).

Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på halvfart under två terminer.

Kontakt

För mer information kontakta:

Maria Allström

Maria Allström
tel: 018-471 79 64
e-post: maria.allstrom@fba.uu.se

Fakta om kursen

Kursstart augusti 2017 (v 34) *

Anmälan på www.antagning.se  senast 18 april 2017. Begränsat platsantal.

* Kursen erbjuds med start höstterminen 2017 under förutsättning att den upphandlas av Skolverket och att erfordrat antal deltagare uppnås.