Lärare i franska

Franska är ett romansk språk som talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner på fem kontinenter. Det är, efter engelska, det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska. Det är officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar, bland annat i Europeiska unionen, Förenta nationerna och Afrikanska unionen. Franska är officiellt språk i 29 länder.

Fortbildningsavdelningen erbjuder seminarier och kurser, även poänggivande, samt skräddarsydd uppdragsutbildning, både i Sverige och i fransktalande länder. Ett exempel är kursen Corse – langue, culture et développement durable som är mycket uppskattad. Poänggivande kursen Franskundervisning - Att undervisa om  Afrika idag (7,5 hp) erbjuds varje hösttermin.

Sedan 2010 är Fortbildningsavdelningen utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF. Examinationstillfällen ges tre gånger per år.

Kurser, konferenser och seminarier

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, hösten 2017

Frankrike idag: kultur och samhälle (7,5 hp)

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Fransklärardag - La (petite) robe noire et le burkini

Seminarium i Uppsala, 21-22 april 2017

Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium, Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16–17 november 2018

Kontakt

För mer information kontakta:

Nicolas Manuguerra

e-post: nicolas.manuguerra@fba.uu.se

Plan d’action du secteur linguistique et éducatif de l’Institut français de Suède

L'institut français met en place de nouvelles activités pour les enseignants!

Consultez le site de l'Institut ici