Betyg och bedömning i engelska och moderna språk

En utmaning för alla lärare

Vad bedöms och betygsätts i skolan? Vilka metoder och verktyg finns för att bedöma och betygsätta rätt och rättvist? Vilka förhållningssätt till språkfärdighet ligger bakom styrdokumenten?

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arrangerar seminariedagar kring betyg och bedömning i engelska och moderna språk. Fokus för aktiviteten i oktober ligger på skriftlig produktion och interaktion.

Seminariet vänder sig till lärare i engelska och moderna språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, samt andra intresserade. Det inleds med en föreläsning om aktuell forskning och diskursen om betyg och bedömning i skolan. Därefter fortsätter programmet med språkindelade praktiska workshops under ledning av erfarna lärare.