Frankrike idag: kultur och samhälle (7,5 hp)

La France d’aujourd’hui : aspects culturels et sociaux.

Vt 2019, distans, 25%

Enligt kursplanen ska undervisningen i ämnet moderna språk syfta till att eleverna utvecklar »kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används«. God kännedom om Frankrikes varierande kulturyttringar och mångsidiga samhälle är således en viktig grund för att berika undervisningen. Det nutida Frankrike är ett komplext land präglat av gamla och nya kulturella företeelser och samhälleliga utmaningar; att få en djupare insikt i dessa och att förstå hur landet utvecklas i dagens globala värld kan bidra till att eleverna får verktyg för att skapa sig en nyanserad bild av Frankrike idag.

Kursen Frankrike idag: kultur och samhälle syftar till att utveckla och aktualisera deltagarnas kunskap om Frankrikes kulturer och samhälle samt att presentera och diskutera idéer om hur denna kan användas för att berika franskundervisningen. Innehållet inriktas huvudsakligen på landets samhällsutveckling under de senaste åren. Kursen består av två delar; den första med fokus på den aktuella utvecklingen av landets kulturer och samhälle och den andra som syftar till att tillämpa dessa kunskaper i klassrummet.

I den första delen behandlar en serie föreläsningar landets aktuella läge inom områdena politik, demografi och mentaliteter, samhälleliga utmaningar, religion, litteratur och andra kulturyttringar. Föreläsningarna följs av fördjupningsseminarier där deltagarna utifrån kurslitteratur och egna erfarenheter diskuterar och behandlar områdenas olika aspekter, till exempel aktuella ”questions de société”. Deltagarna får dessutom fördjupa sig i dessa frågor i ett självständigt arbete.

I den andra delen läggs fokus på hur kunskapen om aktuella kultur- och samhällsfrågor kan tillämpas i klassrummet. Även detta moment behandlas i föreläsningar samt i ett praktiskt seminarium. Deltagarna ges även möjlighet att utveckla egna didaktiska upplägg.

Kursen ges på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av ett antal inspelade föreläsningar och fem nätbaserade seminarier. Handledning och kommunikation under kurstiden är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Kursspråket är franska.