Fransklärardagar - Impressions / Expressions

Två årligt återkommande kompetensutvecklingsdagar med ett språkdidaktiskt perspektiv anordnas sedan mer än 20 år tillbaka - ett bad i franska med ett antal föreläsningar och workshops om kulturuttryck i till exempel film, musik, konst, politik, historia ... från den franskspråkiga världen.

För att förnya och variera franskundervisningens innehåll och arbetssätt behöver franskläraren inspiration, information om aktuell utveckling och omväxlande didaktiska verktyg.

I år är fransklärardagarnas tema Impressions / expressions. Dessa fortbildningsdagar kommer att fokusera på begreppet ”interculturalité”: kort sagt, hur möten mellan kulturer berikar individen. Begreppet har en naturlig plats i franskundervisningen. Det speglar nämligen två sidor av samma mynt: å ena sidan Impressions i möten med den Andre, med litteratur, med konst, med all kultur i den fransktalande världen. Å andra sidan leder dessa intryck till nya och kreativa expressions: hur kan man kommunicera om sin egen kultur? Hur använder franskläraren kultur för att motivera, inspirera och aktivera eleverna? Hur kan interculturalité bidra till att utveckla deras kommunikativa kompetens?

Seminariet vänder sig till lärare i franska och lärarstudenter. Det syftar till att skapa ett fruktsamt utbyte och en ömsesidig rörelse mellan intryck och uttryck, för en effektiv och varierad undervisning. Under dagarna får deltagarna kunskap, idéer och material som kan användas direkt i klassrummet. Det är även ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter med andra engagerade fransklärare!

Kontakt

För mer information kontakta:

Nicolas Manuguerra

e-post: nicolas.manuguerra@fba.uu.se

Fakta om seminariet

Tid hösten 2018. Datum meddelas senare.

Plats meddelas senare

Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1 200 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation och kaffe båda dagarna.

Seminariet ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.