Fransklärardagar - La (petite) robe noire et le burkini

21–22 april 2017

Två årligt återkommande kompetensutvecklingsdagar anordnas sedan 20 år tillbaka i Uppsala - ett bad i franska med ett antal föreläsningar och workshops om text, bild, media och film, musik, politik, historia, samhälle…

För att förnya och variera franskundervisningens innehåll och arbetssätt behöver franskläraren information om aktuell utveckling i den franskspråkiga världen.

I år är huvudtemat kläders betydelse ur olika perspektiv; konst, religion, genus ... Även det kommande valet i Frankrike och olika händelser i frankofona länder kommer att behandlas.

Under seminariet La (petite) robe noire et le burkini får deltagarna kunskap, idéer och material som kan användas direkt i klassrummet. Det är även ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter. Ett antal franskspråkiga personer medverkar. Seminariet vänder sig till lärare i franska och anordnas i samarbete med Institut français de Suède.

Programmet publiceras här i början av januari 2017.

Kontakt

För mer information kontakta:

Véronique Simon

Véronique Simon
tel: 018-471 79 72
e-post: veronique.simon@fba.uu.se

Fakta om seminariet

Tid 21–22 april (21 april kl. 11)

Plats Uppsala

Anmälan senast 15 april 2017

Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1 500 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation, kaffe båda dagarna samt lunch och middag den 21 april.

Seminariet ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.