Språk bygger broar

studiehandledning på modersmål

Andelen nyanlända elever i den svenska skolan har under senare år ökat markant och därmed också kommunernas insatser för att på olika sätt skapa gynnsamma förutsättningar för dessa elevers lärande. Forskning och erfarenhet visar att studiehandledning på modersmålet är ett viktigt verktyg för att främja studieframgång hos elever med annat modersmål än svenska. Det finns dock ett stort behov av kunskap om hur studiehandledningen kan göras verksam och effektiv.

Seminariet Språk bygger broar – studiehandledning på modersmål syftar till att ge deltagarna en fördjupad förståelse för studiehandledarens uppdrag och arbete. Målsättningen är att de utvecklar kunskap om studiehandledningsmetodik, studiehandledningens process; före – under – efter samt om hur studiehandledning kan erbjudas i en virtuell lärmiljö. Deltagarna får möjlighet att bekanta sig med olika modeller för praktisk handledning. Dessutom finns det utrymme för att föra en dialog om olika former och metoder för samarbetet mellan studiehandledare, ämneslärare och lärare i svenska som andra språk. Dagen inleds med en föreläsning, därefter genomförs olika workshops.

Seminariet vänder sig till studiehandledare, modersmålslärare, lärare i svenska som andra språk samt övriga ämneslärare och rektorer.