Modersmålslärare

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har under många år genomfört fortbildningsaktiviteter för och med modersmålslärare. I vårt utbud för 2014 hittar du flera fortbildningsaktiviteter som kan vara intressanta för dig, både poänggivande kurser och seminarier. 

2014 firar vår årligt återkommande konferens Språk bygger broar 10 år och vi ställer då mångfalden i centrum. Ett tillfälle att vidga dina kunskaper om modersmålet och dess betydelse för individen och samhället samt att träffar kollegor från olika skolor, för att diskutera och utbyta erfarenheter.

Det finns även möjlighet för din kommun att beställa skräddarsydd språkdidaktisk fortbildning som både kan tillämpas i klassrummet och på distans samt fortbildning i studiehandledning. Välkommen att kontakta oss!

Kurser, konferenser och seminarier

Att undervisa modersmål - i klassrummet och på distans

7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, distans, 25%

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Språk bygger broar; Studiehandledning på modersmål

Seminarium, Uppsala, 19 oktober 2018

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16–17 november 2018

Studiehandleda på modersmål  7,5 hp

Kurs, Ht 2018, distans, 12,5%
Utbildningen är en del av Skolverkets insatser för modersmålslärare som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i syfte att förbättra utbildningens kvalitet för dessa elever. Läs mer om Skolverkets insats Studiehandledning på modersmål här

Undervisa i modersmål  7,5 hp

Kurs, Ht 2018, distans, 12,5%
Utbildningen är en del av Skolverkets insatser för modersmålslärare som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i syfte att förbättra utbildningens kvalitet för dessa elever. Läs mer om Skolverkets insats Modersmålsundervisning här