Skolledare, SYV och skolchefer

I skolans läroplaner framhålls ett internationellt perspektiv som ett ämnesövergripande och grundläggande inslag som skall finnas i alla delar av utbildningen. Det är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för internationell solidaritet och som förberedelse för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. Besök gärna våra sidor om integration och inkludering.

I vårt utbud finns kurser, konferenser och publikationer som vänder sig till alla som är verksamma i skolan.

Kurser, konferenser och seminarier

Att undervisa modersmål - i klassrummet och på distans  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Att undervisa i kinesiska - teori och praktik  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, distans, 25%

Språk bygger broar; Studiehandledning på modersmål

Seminarium, Uppsala, 19 oktober 2018

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16-17 november 2018