Spanska för lärare i årskurs 7-9, 45 hp (1-45)

Ingår i Lärarlyftet II

Ht 2018, distans, 50%

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder höstterminen 2018 en behörighetsgivande kurs i spanska som modernt språk. Utbildningen är en del av Skolverkets satsning inom Lärarlyftet II och vänder sig till lärare med lärarexamen som undervisar i spanska i årskurs 7-9 utan att vara ämnesbehöriga.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska och spanskundervisning. Den studerande ska även utveckla förmåga att koppla teoribildningar inom språkdidaktik och ämnesstudier i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen. Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha förvärvat de kunskaper och färdigheter som fordras för att undervisa i spanska i grundskolans årskurser 7-9.

Kursen består av sex delkurser som omfattar ämnesstudier i spanska och ämnesdidaktik med fokus på undervisning i grundskolan.

Delkurs 1   Produktiva språkfärdigheter, 7,5 hp

Delkurs 2   Spanska som skolämne – teori och praktik, 7,5 hp

Delkurs 3   Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 hp

Delkurs 4   Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 hp

Delkurs 5   Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 hp

Delkurs 6   Tillämpad lingvistik, 7,5 hp

Undervisningsform

Kursen är nätbaserad och pågår under tre terminer. Vid kursstart träffas dock deltagarna en dag i Uppsala för introduktion. Varje delkurs innehåller mellan fem och åtta nätbaserade seminarietillfällen. Mellan dessa tillfällen sker handledning och kommunikation via nätet. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. Vissa kursmoment kan komma att ges på svenska.

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II, se Skolverkets webbplats. Delkurserna 2, 3 och 5 ges emellertid även som fristående kurser, se kursförteckningen i vänstermarginalen.

Kontakt

För mer information kontakta:

 

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se

Fakta om kursen

Kursstart augusti 2018 (v 36)*

Behörighet Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Ansökanwww.antagning.se senast 16 april 2018. Begränsat platsantal.

*Kursen erbjuds med start höstterminen 2018 under förutsättning att den upphandlas av Skolverket och att erfordrat antal deltagare uppnås.

Mer information om behörighet, kursplan, litteratur etc.