Sva och SFI

Undervisar du i svenska som andra språk eller svenska för invandrare? Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder relevant fortbildning också för dig. Vi har seminarier och kurser om allmän språkdidaktik, Gemensam europeisk referensram för språk samt Europeisk språkportfolio. Dessutom anordnar vi aktiviteter med den specifika målgruppen: lärare i modersmål, lärare i sva, lärare i sfi. Välkommen!

Kurser, konferenser och seminarier

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Språk bygger broar; Studiehandledning på modersmål

Seminarium, Uppsala, 19 oktober 2018

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16–17 november 2018

Kontakt

För mer information kontakta:

Marita Gareis
tel: 018-471 79 63
e-post: marita.gareis@fba.uu.se

eller

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se