Lärare i tyska

Har du funderat på att fortbilda dig som tysklärare?

Då har du säkert också reflekterat en hel del kring din undervisning och känt att du vill utöka din kompetens, både när det gäller språk och didaktik. Kunskaper är färskvara och många nya idéer förbrukas fort.

Just nu pågår implementeringen av de aktuella kurs-och ämnesplanerna i moderna språk och ett nytt betygssystem tillämpas. Detta är skäl nog att träffa kollegor för att diskutera, utbyta erfarenheter och att lära sig nytt.

Med vårt utbud, bl.a. poänggivande kurser samt seminarier och kurser i Sverige och i tyskspråkiga länder, vill vi ge dig tillfällen att aktualisera dina kunskaper och att ge dig moderna verktyg för en inspirerande, effektiv och rolig tyskundervisning.

Kurser, konferenser och seminarier

Att undervisa tyska- i en skapande och föränderlig miljö  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2019, veckoslut, 25%

Betyg och bedömning i engelska och moderna språk

Seminarium i Uppsala, 5 oktober 2018

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2019, distans, 25%

Språk bygger broar; Studiehandledning på modersmål

Seminarium, Uppsala, 19 oktober 2018

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16–17 november 2018