”56 Jahre Geschichte Berlins – 28 Jahre vor und nach dem Fall der Mauer”

Berlins historia – 28 år före och 28 år efter murens fall

De rop som hördes i Leipzig under våren 1989 »Wir sind ein Folk« och som senare övergick till »Wir sind das Folk«, var inledningen till den fredfulla revolution som 1989 ledde till murens fall. Muren hade inte bara delat Tyskland i öst och väst, utan även Europa. När den föll förändrades de geografiska gränserna men även de politiska, ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningarna. Att bli ETT folk efter 28 år av delning var ingen självklarhet.

Med murens fall inleddes »die Wende«. Drygt 28 år senare, är Berlin en världsmetropol, en dynamisk stad med många olika ansikten. Berlin är Tysklands politiska och kulturella centrum och staden förenar på ett levande sätt det förflutna och det moderna. Den enorma förändringsprocess som sattes igång med murens fall 1989 och Tysklands återförening 1990 förändrade människors levnadsvillkor i grunden, speciellt i östra Tyskland.

Kursen 56 Jahre Geschichte Berlins – 28 Jahre vor und nach dem Fall der Mauer vänder sig till lärare i som modernt språk i grundskolan och den gymnasiala utbildningen, samt lärare i samhällsvetenskapliga ämnen med goda språkkunskaper i tyska. Syftet är att deltagarna ska förnya sina kunskaper om Berlins historia. De ska även få en aktuell inblick i stadens utveckling samt genom didaktiska språkaktiviteter få nya idéer och insikter om hur omvärldskunskap kan undervisas på ett mer autentiskt, kommunikativt och varierande sätt. Speciellt uppmärksammas de ungas situation i Berlin.

Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska

  • vara väl förtrogna med Berlins historiska utveckling före och efter »die Wende«
  • ha aktuell kunskap om det kulturella, sociala, ekonomiska och politiska livet i Berlin.
  • erhållit verktyg för en verklighetsnära språkundervisning som på ett levande sätt kan ta upp Berlins betydelse för Tysklands utveckling
  • förbättrat sina kulturella och språkliga kompetenser

Olika arbetsformer som fältstudier, seminarier, grupparbeten samt individuellt arbete ger deltagarna möjlighet att binda ihop kursens syften med egna pedagogiska intresseområden.

Välkomna i Berlin!