Vår verksamhet

Hela utbudet

Våra ledord är kompetens, kontaktnät och kontinuitet. Genom Fortbildningsavdelningens aktiviteter får skolpersonal redskap att göra internationalisering till en konkret verklighet i skolan. Vi erbjuder studiedagar, kurser, konferenser och seminarier med inriktning på språk, kultur, didaktik och inkludering både i Sverige och utomlands. Det finns även möjlighet att beställa utvecklingssatsningar som skräddarsys för att passa specifika behov.

Kurser, konferenser och seminarier

Aktualisering av ämnesdidaktik i spanska som främmande språk

Kurs i Granada, Spanien, 26 februari - 2 mars 2018

Att prata tyska med varandra - ett seminarium med samtalet i fokus

Seminarium i Uppsala, 25 maj 2018

Att undervisa i kinesiska - teori och praktik  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, 25%, distans

Att undervisa modersmål - i klassrummet och på distans 
7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, distans, 25%

Att undervisa tyska - i en skapande och föränderlig miljö 7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, veckoslut, 25%

Berliner Mauer - ein Rückblick und ein Blick nach vorn

Kostnadsfritt seminarium i Uppsala, 2 oktober 2018

56 jahre Geschichte Berlins - 28 Jahre vor und nach dem Fall der Mauer

Kurs i Berlin, 11-15 juni 2018

Certificate in Advanced English

Kurs, Cambridge, Storbritannien, 11-15 juni 2018

Engelska för lärare, åk 4-6  30 hp

Ingår i Lärarlyftet II
Poänggivande kurs, Ht 2017 - Vt 2018, 50 %

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, hösten 2017

Frankrike idag: kultur och samhälle (7,5 hp)

Vt 2018, distans, 25%

Fransklärardagar - Impressions / Expressions

Seminarium, Uppsala, Ht 2018

Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, distans, 25 %

Interactive storytelling & other creative methods

Seminariedag i Uppsala, 23 mars 2018

Irland idag - samhälle, kultur och ny litteratur  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, veckoslut, 25%

Modern spanskspråkig litteratur och film i undervisningen, 7,5 hp

Vt 2018, distans, 25%

Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne

Seminarium i Stockholm, 2-3 februari 2018

Shakespeare Revisited

Kurs i Stratford-on-Avon, Storbritannien, 17-21 september 2018

Spanska för lärare i årskurs 7-9, 45 hp (1-45)

Ingår i Lärarlyftet II
Poänggivande kurs, Ht 2018, distans, 50 %

Spanska som skolämne - teori och praktik  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Spanska som skolämne – tillämpad språkvetenskap 7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, distans 25%

Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium i Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16-17 november 2018

Studiehandleda på modersmål  7,5 hp

Kurs, Ht 2018, distans, 12,5%
Utbildningen är en del av Skolverkets insatser för modersmålslärare som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i syfte att förbättra utbildningens kvalitet för dessa elever. Läs mer om Skolverkets insats Studiehandledning på modersmål här

Teaching English to Young Learners: current thinking and research

Seminarium i Uppsala, 15-16 november 2018

Undervisa i modersmål  7,5 hp

Kurs, Ht 2018, distans, 12,5%
Utbildningen är en del av Skolverkets insatser för modersmålslärare som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i syfte att förbättra utbildningens kvalitet för dessa elever. Läs mer om Skolverkets insats Modersmålsundervisning här

Kontakt

För mer information kontakta:

Annika Nittmar 

Annika Nittmar
tel: 018-471 79 69
e-post: annika.nittmar@fba.uu.se