Betyg och bedömning i engelska och moderna språk

En utmaning för alla lärare

Vad bedöms och betygsätts i skolan? Vilka metoder och verktyg finns för att bedöma och betygsätta rätt och rättvist? Vilka förhållningssätt till språkfärdighet ligger bakom styrdokumenten?

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arrangerar seminariedagar kring betyg och bedömning i engelska och moderna språk. Fokus för aktiviteten i oktober ligger på skriftlig produktion och interaktion.

Seminariet vänder sig till lärare i engelska och moderna språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, samt andra intresserade. Det inleds med en föreläsning om aktuell forskning och diskursen om betyg och bedömning i skolan. Därefter fortsätter programmet med språkindelade praktiska workshops under ledning av erfarna lärare.

Kontakt

För mer information kontakta:

Maria Allström

Maria Allström
tel: 018-471 79 64
e-post: maria.allstrom@fba.uu.se

Fakta om seminariet

Tid 5 oktober 2018

Plats Uppsala

Anmälan SEMINARIET ÄR FULLTECKNAT!

Ekonomiska villkor Seminariet är kostnadsfritt. Fortbildningsavdelningen bjuder på lunch.