Vår verksamhet

Betyg och bedömning i engelska och moderna språk

En utmaning för alla lärare

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arrangerar två seminariedagar kring betyg och bedömning i engelska och moderna språk. Vad bedöms och betygsätts i skolan? Vilka metoder och verktyg finns för att bedöma och betygsätta rätt och rättvist? Vilka förhållningssätt till språkfärdighet ligger bakom styrdokumenten?

Seminariet består av två träffar i Uppsala, en i april och en i oktober. Det går bra att anmäla sig till båda tillfällena eller enbart till ett av dem. Fokus för det första tillfället är muntlig produktion och interaktion. Vid det andra tillfället ligger tyngdpunkten på skriftlig produktion och interaktion.

Seminariet vänder sig till lärare i engelska och moderna språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, samt andra intresserade. Båda dagarna inleds med en föreläsning om aktuell forskning och diskursen om betyg och bedömning i skolan. Därefter fortsätter programmet med språkindelade praktiska workshops under ledning av erfarna lärare och avslutas sedan med en paneldiskussion.

Kontakt

För mer information kontakta:

 

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se

Fakta om seminarium 1

Tid 27 april 2018

Plats Uppsala

Anmälan senast 15 april 2018

Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1 000 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, lunch och kaffe.

Fakta om seminarium 2

Tid 5 oktober 2018

Plats Uppsala

Anmälan senast 23 september 2018

Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1 000 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, lunch och kaffe.