Skräddarsydd fortbildning

Fortbildningsavdelningen har ett väl utvecklat kontaktnät, stor kompetens och lång erfarenhet av att ordna kompetensutveckling för skolpersonal. Den fortbildning vi erbjuder bygger på aktuell forskning. Du som är rektor, skolchef eller lärare är välkommen att vända dig till oss för att diskutera vilken kompetensutveckling ni behöver. Projekten planeras och utformas tillsammans med er utifrån identifierade behov och i linje med er organisations övergripande strategier för internationaliseringsarbetet. Vi hjälper er att gå från tanke till handling!

Att undervisa modersmål - i klassrummet och på distans  7,5 hp

Att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i modersmål

Den mångkulturella skolan

Fortbildningmoduler

Europeiskt perspektiv i språklärande och språkundervisning

Fortbildning om GERS och ESP.


Kommunikativ språkundervisning

Fortbildning kring förändrade arbetssätt och varierande material som kan leda till en mer effektiv och inspirerande språkundervisning.


Nyanländas lärande - mottagande, inkludering och skolframgång  7,5 hp


Studiehandledning i skolan  7,5 hp


Utbildning, undervisning och hållbar utveckling i skolan  7,5 hp