Portfolions tre delar

Språkpasset

Språkpasset styrker språkmeriter till exempel för en arbetsgivare eller vid antagning till högskolestudier utomlands. I det dokumenterar man språkliga erfarenheter och kunskaper enligt nivåerna A1-C2. Som hjälp och underlag för bedömningen används checklistorna i biografidelen. Det innehåller även en översikt av examina eller betyg och exempel på språkpraktik.
 

Språkbiografin

I språkbiografin planerar och reflekterar språkinlärararna kring inlärning av språk och kulturella erfarenheter. Biografin ger möjlighet att kontinuerligt skatta eller bedöma framsteg och att bestämma egna mål. I biografin ingår checklistor med »Jag kan ….« påståenden. Dessa är användbara även när elever och lärare tillsammans bedömer var eleverna befinner sig i sin språkutveckling och vad de behöver arbeta mer med.
 

Dossier

I språkdossiern samlas material som dokumenterar språkkunskaper. Innehållet bör ständigt förnyas. Arbeten som sparas kan vara i olika former: skrivna texter, ljudinspelningar, filmer …