Teaching English to Young Learners: current thinking and research

Hur lär sig barn språk? Vad säger den senaste forskningen om språkutveckling, kommunikation, minne, olika undervisningsmetoders möjlighet att stimulera lärande? Kan vi som lärare forska själva i ämnet? Kanske tillsammans med våra elever?

Seminariedagarna handlar om engelskundervisning i yngre åldrar (grundskolans år 1-6) och syftar till att stimulera engelsklärare att ta del av forskningsresultat och att själva engagera sig i klassrumsforskning. Denna forskning kan ske på många olika sätt och bidra till viktiga insikter, samtidigt som man utvecklar sin egen undervisning i engelska.

Seminariedagarna utgör dessutom ett värdefullt tillfälle till nätverkande med andra lärare i engelska år 1-6 kring språkutveckling, kollegialt lärande och andra angelägna frågor.

Målet för seminariedagarna är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om aktuell forskning inom engelska i yngre åldrar. Erfarna forskare på området kommer att föreläsa och leda workshops där deltagarna utvecklar egna konkreta forskningsfrågor att arbeta vidare med i sina arbetslag och tillsammans med elever.

Vi diskuterar vidare hur kompetens och kvalitet i engelskundervisningen för yngre åldrar kan höjas och förbättras i Sverige – en mycket angelägen fråga.

Seminariedagarna är speciellt inriktade mot förstelärare i engelska år 1-6. Men även lärare i år 1-6 som inte är förstelärare, men intresserade av att utveckla ämnet engelska är välkomna som deltagare.

Språket under seminariedagarna är engelska.